Darujte nám 2%

Darujte 2-3 % a podporte činnosť Saleziánskeho mládežníckeho futbalového klubu SDM DOMINO!
Každoročne majú všetky fyzické aj právnické osoby možnosť poukázať určitú časť dane v prospech nejakej neziskovej mimovládnej organizácie a podporiť tak jej činnosť. Tento rok sa naše občianske združenie Saleziánsky mládežnícky futbalový klub SDM DOMINO opäť uchádza o vašu priazeň. Peniaze získané práve z 2 % sú podstatnou časťou našich príjmov a pomáhajú nám pri napĺňaní nášho poslania a rozvíjaní našich činností.
V minulých rokoch sme z 2-3% % používali na celý chod klubu, rekonštrukciu trávnika po sezóne, výstavbu ihrísk ….

Poukázať dve percentá je naozaj jednoduché. Do 15. 2. 2018 je potrebné požiadať zamestnávateľa, aby vám vystavil daňové priznanie (ročné zúčtovanie), ku ktorému pripojíte vyplnené vyhlásenie o poukázaní 2-3% dane, ktoré nájdete aj tu na našej stránke. Ak chcete, môžete prijímateľa informovať, že ste mu svoje 2-3% poskytli. Stačí, že vo vyhlásení zaškrtnete príslušný súhlas. Potom už len stačí všetky formuláre doručiť najneskôr 30. 4. 2018 na príslušný daňový úrad. Toto radi urobíme za Vás.
Ak ste právnickou osobou, máte možnosť poskytnúť 1 % ľubovoľnej organizácii. Príslušné údaje sa uvádzajú priamo v daňovom priznaní. Termín podania daňového priznania je pre právnické osoby rovnako ako pre fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie sami, už 31. 3. 2018.

Je možné poskytnúť aj viac?

Fyzické osoby majú možnosť poskytnúť dokonca až 3 %, pokiaľ počas roka 2017 odpracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľníci pre nejakú organizáciu. Je potrebné získať o tom potvrdenie, ktoré vystaví príslušná organizácia a tiež zaškrtnúť vo vyhlásení možnosť, že chcete poskytnúť až 3 %. Pokiaľ ste v roku 2017 nejakým spôsobom pomohli Domke, Dominu alebo MC Margarétka, radi vám o tom vystavíme potvrdenie.
Právnické osoby môžu poskytnúť 2 %, pokiaľ v roku 2017 alebo až do termínu podania daňového priznania darovali na verejnoprospešné účely dar, ktorý finančne zodpovedá minimálne 0,5 % dane.

Tlačivo na stiahnutie TU