Venuj svoje 2% alebo 3% z daní stopercentnému klubu! Ďakujeme že ste nám v roku 2018 darovali 35 140 EUR

Rok 2018

 • 15 000,-EUR

  Prenájom strojov

 • 15 630,-EUR

  Oporný múr, protihluková stena

 • 4 500,- EUR

  Odborná práca tesárov

Rok 2019

 • 200 000,-EUR

  Splácanie pôžičky na ihrisko

 • 5 000,-EUR

  Vybavenie nového ihriska (bránky, stiedačky)

 • 20 000,-EUR

  Starostlivosť o nové ihrisko (granulát, údržba)

VYPLNÍME SPOLOČNE

Radi vám pomôžeme pri vypĺňaní tlačiva mailom rckvako6@gmail.com alebo osobne na SDM DOMINO pondelok – piatok od 16:30 do 19:00.

TLAČIVO 2%
ROZPOČET