Prerábanie školy na Pavlovičovej

7. októbra 2015

Centrum pre rodinu

Areál bývalej Strednej drevárskej školy na Pavlovičovej ulici už tri roky chátra. Keďže sa areál susedí so Saleziánmi dona Bosca, rozhodli sme sa rozšíriť naše súčasné aktivity pre mladých a rodiny. Práve v tomto areáli vzniknú služby, ktoré budú prínosom pre široké okolie.

V júli 2015 získali Saleziáni dona Bosca areál do dlhodobého prenájmu (na 25 rokov) od  vlastníka – Bratislavského samosprávneho kraja.

Čo plánujeme?

Budovu bývalej Strednej drevárskej školy chceme upraviť tak, aby spĺňala požiadavky Centra rodiny. Po rekonštrukcii pribudnú: Materská škola Mamy Margity s kapacitou do 60 detí, poradenstvo a právna podpora pre manželov – Family garden, Materské centrum detí Mamy Margity pre voľno-časové aktivity detí a mamičiek,  špecializované zdravotné služby pre deti a mládež a ďalšie.

V areáli, na vonkajších plochách, plánujeme vystavať detské ihrisko, futbalové ihrisko s umelou trávou rozmerov 93×65 m a bežecký okruh pre regeneračný oddych verejnosti.

Budeme radi, ak sa do projektu zapoja všetci ľudia dobrej vôle.

Kto sú Saleziáni Don Bosca

Rehoľné spoločenstvo Saleziáni Dona Bosca založil taliansky kňaz Ján Bosco, definitívne bola potvrdená v roku 1874. Na Slovensku pôsobia saleziáni od roku 1924. Zameriavajú sa na celistvú výchovu mladého človeka.

Ján Bosco vytvoril systém výchovy, ktorý rozvíja celú osobu – telo, srdce, myseľ a ducha. Metódu práce s mladými nazval preventívny systém. Overený saleziánsky prístup sa rozvinul nielen do výchovy a práce s mládežou, ale aj do prístupu v oblasti sprevádzania a poradenstva v rodinách, či už ako prevencia alebo pomoc v ťažkostiach a krízach. Na Slovensku pracuje 200 saleziánov, ktorí pôsobia v 22 strediskách.

Viac informácií nájdete na www.saleziani.sk.

studia bratislava 4