• TRÉNINGY

  61 týždenne

  CELÝ KLUB

 • TRÉNERI

  44 kvalifikovaných

  PRE VAŠE DETI

 • STRETKA

  1 x týždenne

  ODDYCH V KLUBE

 • SDM DOMINO

  patríš k nám

  JEDNA RODINA

ČLENSKÝ POPLATOK

Vedenie futbalového klubu SDM DOMINO na základe návrhu a hlasovania členov Rady rodičov – zástupcovia každého mužstva – a po ich schválení rozpočtu na nasledujúcu sezónu na svojom poslednom stretnutí stanovilo na túto sezónu 2018/19 výšku členského príspevku o sumu 25,- € ročne.

V prípade, že v klube trénuje viac detí z jednej rodiny, členský príspevok v plnej výške platí len najstarší. Pre informácie ohľadne členského príspevku druhého syna / dcéry kontaktujte prosím sdmdominoclenske@gmail.com

NEZABUDNITE

Členský poplatok, prihlášku na sezónu 2018/2019 treba zaregistrovať a uhradiť do 30.9. 2018 Poplatok sa uhrádza jednorázovo.
V prípade iných otázok a žiadostiach o o úľavu na členskom poplatku kontaktujte podpredsedu klubu:
Peter Kvašňovský – sdmdominoclenske@gmail.com

VZDELÁVACIE POUKAZY

Vzdelávacie poukazy za šk. rok 2018/19 je potrebné doručiť do SDM Domino najneskôr do 15. septembra 2018, trénerom.

Rodičia žiakov ZŠ Bachova ul. nechávajú vzdelávacie poukazy na danej ZŠ, pričom na vzdelávacom poukaze napíšu ako druh činnosti „futbalový krúžok Domino“. Rodičia členov SDM Domino, ktorí sa rozhodnú dať vzdelávací poukaz inej organizácii, sú povinní uhradiť platbu vo výške 30 € do 15. októbra 2018. (Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov SDM DOMINO využíva na hradenie nákladov za používanie telocvični, prípravných zápasov počas zimnej prípravy hráčov)

ROZPOČET SDMD