Zápasy
Hráči

TRÉNERI

Pavol Gostič

palo.gostic@centrum.sk
00421 911 325 577

Patrik Bacho

manazer@sdmdomino.sk
00421 904 151 877