Zápasy

Tréneri

Karel Stromšík

k.stromsik@gmail.com
00421 944 080 743

Lukáš Hošala

hosala.lukas@gmail.com
00421 918 217 714