Vedenie klubu

Tibor Reimer
prezident klubu

Radovan Rumanovič
predseda klubu

predseda@sdmdomino.sk

Ladislav Babača
podpredseda klubu

Patrik Bacho
športový manažér, ISSF kooridnátor

manazer@sdmdomino.sk
00421 904 151 877

Samel Karas
šéftréner žiaci

seftrener@sdmdomino.sk
00421 948 078 030‬

Ivan Zrubec
šéftréner Grassroots

grassroots@sdmdomino.sk
00421 911 028 974

Ladislav Dubovan
šétréner prípraviek

pripravky@sdmdomino.sk
00421 904 019 786