Vedenie klubu

Tibor Reimer
prezident klubu

Radovan Rumanovič
predseda klubu

predseda@sdmdomino.sk
00421 903 226 107

Peter Kvašňovský
podpredseda klubu

rckvako6@gmail.com
00421 903 566 499

Patrik Bacho
športový riaditeľ

manazer@sdmdomino.sk
00421 904 151 877

Juraj Kostický
šéftréner mládeže

kosticky@gmail.com
00421 903 809 911

Samuel Karas
šéftréner prípraviek

pripravky@sdmdomino.sk
00421 948 078 030

Ladislav Csermák
hlavný usporiadeľ

00421 905 581 895

Juraj Vrábel
koordinátor ISSF

duri.vrabel@gmail.com
00421 911 534 074