Pre váše a naše deti

ŠPORTOVÝ ROZVOJ

SDM Domino patrí medzi najväčšie mládežnícke futbalové kluby na Slovensku. V súčasnosti má 550 HRÁČOV v 26-tich mládežníckych a jednom seniorskom mužstve. Tréningové jednotky sú 4 až 5 krát počas týždňa, pričom sa zúčastňujú počas víkendu ligových zápasov, prípravných zápasov, alebo u mladších družstiev turnajov. Tréningový proces zabezpečuje viac ako 55 trénerov.

OSOBNOSTNÝ ROZVOJ

Každé družstvo má prideleného vedúceho družstva a animátora, ktorý sa snaží pomáhať s výchovnou časťou. Pre prípravky sa konajú raz do mesiaca stretnutia, kde sa snažíme okrem predstavenia poslania klubu aj dbať na ich rozvoj, záujmy a osobu. Od vyšších kategórií prebiehajú týždenné stretnutia po tréningu, kde pomocou krátkej diskusie a príkladu poukazujeme na život a jeho pestrosť. Snažíme sa tak upriamiť pozornosť hráčov nie iba na futbal, ale aj na komplexnú prípravu do života.

ODDYCH

Okrem týchto pravidelných stretnutí a tréningov realizujeme aj jesenné a letné sústredenia. Okrem športového zamerania sa snažíme vytvárať z družstva partiu, ktorá je ochotná bojovať o dušu na ihrisku, ale tiež sa budú vedieť ako partia podržať aj v škole a medzi kamarátmi.
Nezabúdame ani na občasné výlety, oslavy, prázdninové podujatia a iné vhodné ponuky pre deti, rodičov a trénerov.

Hráči

Ako by sa mali v našom Saleziánskom mládežnickom futbalovom klube správať.

Tréneri

Ako by sa mali v našom Saleziánskom mládežnickom futbalovom klube správať.

Rodičia

Ako by sa mali v našom Saleziánskom mládežnickom futbalovom klube správať.