Čo ponúkame

Športový rozvoj

SDM Domino patrí medzi najväčšie mládežnícke futbalové kluby na Slovensku. V súčastnosti je zaregistrovaných viac ako 280 chlapcov v 12-tich mládežníckych a dvoch seniorských mužstvách. Tréningové jednotky sú 4 až 5 krát počas týždňa, pričom sa zúčastňujú počas víkendu ligových zápasov, prípravných zápasov, alebo u mladších družstiev turnajov. Tréningový proces zabezpečuje viac ako 30 trénerov.

 

Osobnostný rozvoj

Každé družstvo má prideleného vedúceho družstva a animátora, ktorý sa snaží pomáhať s výchovnou časťou. Pre prípravky sa konajú raz do mesiaca stretnutia, kde sa snažíme okrem predstavenia poslania klubu aj dbať na ich rozvoj, záujmy a osobu. Od vyšších kategórií prebiehajú týždenné stretnutia po tréningu, kde pomocou krátkej diskusie a príkladu poukazujeme na život a jeho pestrosť. Snažíme sa tak upriamiť pozornosť hráčov nie iba na futbal, ale aj na komplexnú prípravu do života.

 

Oddych

Okrem týchto pravidelných stretnutí a tréningov realizujeme aj jesenné a letné sústredenia. Okrem športového zamerania sa snažíme vytvárať z družstva partiu, ktorá je ochotná bojovať o dušu na ihrisku, ale tiež sa budú vedieť ako partia podržať aj v škole a medzi kamarátmi.
Nezabúdame ani na občasné výlety, oslavy, prázdninové podujatia a iné vhodné ponuky pre deti, rodičov a trénerov.