ROZPIS TRÉNINGOV

Rozpis tréningov máte v EduPage v časti rozvrhy.
V prípade že nemáte konto EduPage alebo máte inú komplikáciu kontaktujte PR@sdmdomino.sk
Podrobnejšie informácie o EduPage sa dočítate v našom článku.

MUT – malá umelá tráva  | SUT – stredná umelá tráva
VUT – veľká umelá tráva  |  DŠ – detský štadión
HP – hlavná plocha | GYM – posilovňa