Venuj svoje 2% alebo 3% percentá z daní stopercentnému klubu! Ďakujeme, že ste nám v roku 2022 darovali 29 806,- eur.

Rok 2022

 • 5 722,- EUR

  Materiálovo-technické zabezpečenie klubu

 • 10 000,- EUR

  Športové pomôcky, náradie

 • 14 084,- EUR

  Preprava žiakov na turnaje/zápasy, sústredenia, kempy

Rok 2023

 • 5 000,- EUR

  Lepšie materiálové vybavenie a zabezpečenie kategórií

 • 10 000,- EUR

  Dofinancovanie novovzniknutých potrieb

 • 300 000,- EUR

  Dobudovanie nového zázemia budovy SDM D

MÔŽEM DAROVAŤ 3%

TLAČIVO 2%
ROZPOČET