Priestory

Domino budova

hlavna budova

Horná zasadačka

zasadacka

Šatne

satna

Sprchy

Práčovňa

pracovna

Hlavné ihrisko

hlavne ihrisko

Umelé ihrisko

umele ihrisko

Plocha na trénovanie

plocha na trenovanie

Garáž s náradím

pomocky na trenovanie

Dresy

dresy