náš sklub – SDM DOMINO – naše srdce

POMÔŽTE

SDM Domino je saleziánsky mládežnícky futbalový klub, ktorý vznikol, funguje a bude jestvovať iba vďaka podpore nás všetkých. Budeme veľmi radi, ak budete aj vy tou osobou alebo firmou, ktorej záleží na mladých a pomôže tejto skvelej myšlienke.

Materiálna pomoc

Peniaze nie sú všetko, ale je dostatok ľudí a vecí, ktoré potrebujú finančnú podporu. Budeme radi, ak darujete na Domino financie na všeobecný, alebo na konkrétny účel. Potrebujeme pomoc pri skvalitňovaní športových pomôcok, zlepšovaní športového areálu, alebo zaplatiť štartovné pre deti, ktoré nemajú na plnú čiastku.

„Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi“ (don Bosco)

Duchovná pomoc

Veríme a máme osobnú skúsenosť, že úprimná modlitba, alebo priať šťastie prináša osobe, ale aj klubu silu a podporu do ďalších úspešných rokov. Budeme radi, ak to bude práve vďaka vám. Staňte sa fanúšikmi nášho klubu.

„Pán znásobuje dobro tým, ktorí mu slúžia.“ (don Bosco)

Dobrovoľníctvo

Činnosť klubu je spojená s množstvom aktivít a prác, ktoré nedokážeme financovať, a preto podporujeme v našom klube dobrovoľníctvo. Budeme radi, ak prídete ako dobrovoľníci pomôcť pri skrášľovaní klubu, na zvolanú brigádu alebo pomôžete s webom, alebo inými grafickými vecami. Je množstvo oblastí, v ktorých sa dá pomôcť. Sme vďační za akúkoľvek pomoc a podporu.

„Nestrácajte čas, robte dobre a robte veľa dobra. Nikdy neoľutujete, že ste to robili.“ (don Bosco)

Spolu pomáhame iným

Nemyslíme iba na seba. Okrem toho, že môžete pomôcť nám, chceme spoločne pomáhať aj iným, ktorí to potrebujú. Sú nimi drogovo závislí a bezdomovci. Prostredníctvom hmotných darov ako je toaletný papier, hygienické a čistiace potreby, pekné oblečenie, alebo podarovaním rôznych potravín. Tieto dary posúvame konkrétnym združeniam Cenacolo a OZ Kroky.

„Hlad na svete nie je preto, že nedokážeme nasýtiť chudobných, ale preto, že nedokážeme nasýtiť bohatých.“ (matka Tereza)