Koučing na Domine

Koučing pomáha hľadať riešenia, najlepšie sa nachádzajú v nás samých Už tretí rok na Domine pôsobia mentálni kouči. Klub hľadal spôsob ako Domiňákom pomôcť rásť nielen po futbalovej, ale aj osobnostnej stránke, či…

Miesto kde žijeme... Dobudovanie šatní klubu DOMINO

Viac o stavbe a jej realizácii nám prezradil jeden z autorov, architekt Michal Lang. SDM Domino sa za 30 rokov poriadne rozrástlo. Z hŕstky futbalistov rokmi vznikol mládežnícky futbalový klub s približne 550…

Podpora Nadácie EPH

Výstavbu nových šatní podporila aj nadácia EPH Výstavbu našej novej budovy podporila aj Nadácia EPH. Získali sme grant vo výške 10 000 eur, ktorý sme použili na dodanie a montáž hydroizolácie na základovú dosku.…

REGISTRÁCIA NA KEMPY SPUSTENÁ

Spúšťame registráciu na letné futbalové kempy v našom klube SDM Domino, ktorá bude prebiehať v dvoch vlnách: do 30. 4. ponúkame kemp za 170€,od 1. 5. bude kemp stáť 190€. Kempy sú vhodné pre: deti od 5 do 13 rokov,hráčov…

Letné futbalové kempy

Aj v tomto roku pre Vás pripravujeme veľmi žiadané a obľúbené letné futbalové kempy, ktoré sa uskutočnia v troch termínoch: 1.-5. júl 2024,8.-12. júl 2024,19.-23. august 2024. Kempy sú vhodné pre: deti…

Venuj 2 % z dane DOMINU, pomôžeš nám ďalej napredovať

Podporiť náš futbalový klub a dostavbu budovy môžete aj darovaním časti Vami už zaplatenej dane z príjmov. Nejde teda o financie, ktoré by ste vynakladali navyše. Na účet SDM Domina ich prevedú daňové úrady do 31. júla. Vy…

DARČEKY PRE DARCOV

Radi by sme sa úprimne poďakovali všetkým našim darcom za ich štedrosť, ktorá nám v našom klube pomohla vybudovať už "3 zázraky": r. 2015 - stredná umelá tráva,r. 2019 - veľká umelá tráva,r. 2022 - tribúna na hlavnej…

Dobudovanie šatní SDMD

Po úspešnom schválení projektu Fond na podporu športu (1 100 000,- eur) a iných prisľúbených zdrojov sme sa pustili do realizácie dobudovania šatní. Do projektu sme sa nepustili z dôvodu skrášlenia nášho areálu, ale nutnosti…

Zomrel dlhoročný podporovateľ nášho klubu R. Hrubý

S hlbokým zármutkom sme prijali správu o úmrtí dlhoročného podporovateľa a sympatizanta nášho klubu Rudolfa Hrubého. Dlhé roky pomáhal pri budovaní a rozvoji klubu a podporoval myšlienku výchovy mladých ľudí cez šport. Vyslovujeme…

POHYB POČAS PRERÁBKY

Veľmi sa tešíme, že náš sen sa stáva skutočnosťou - začíname s prestavbou Domina, vďaka ktorej zväčšíme naše zázemie a šatne. Naša prerábka si však vyžaduje, aby sme trochu upustili z nášho komfortu a prispôsobili…