Členský poplatok

Vedenie futbalového klubu SDM DOMINO na základe návrhu a hlasovania členov Rady rodičov (zástupcovia každého mužstva) a po schválení rozpočtu na nasledujúcu sezónu  stanovilo na aktuálneho členského príspevku o sumu 5 € mesačne.

Z dôvodu prijateľného rozloženia finančnej záťaže umožňujeme polročnú platbu v dvoch splátkach.

Zľavové kupóny

V prípade, že v klube trénuje viac detí z jednej rodiny, členský príspevok v plnej výške platí len najstaršie dieťa. Druhé dieťa v rodine má nárok na jednorazovú zľavu vo výške 50 €/ročne, tretie a ďalšie dieťa na zľavu vo výške 100 €/ročne. Pri polročnej úhrade sa zľavy prepočítavajú na polovicu.

Kódy pre zľavové kupóny :

2dieta 3dieta 4dieta
2dietaPOLROK 3dietaPOLROK 4dietaPOLROK

Po výbere správnej kategórie (vyberáte ročnú alebo polročnú platbu) je potrebné zobraziť obsah košíka (klik na ikonu košíka v pravej hornej časti obrazovky), vložte kód kupónu ak spĺňate podmienky na jeho uplatnenie a po vyplnení požadovaných informácií zvoľte spôsob platby (prevodom alebo kartou).

Nezabudnite

Úhradu členského poplatku spolu s vyplnením potrebných údajov je potrebné uskutočniť najneskôr do 30.9.

Ak hradíte v dvoch polročných splátkach, termín prvej splátky je do 30. 9. , druhú splátku je možné uhradiť do  31.1.
V prípade ďalších otázok kontaktujte vedenie klubu na sdmdominoclenske@gmail.com

lekárska prehliadka

Potvrdenie od lekára na akutálnu sezónu, treba priniesť trénerom pred sústredením.

Celoročné členské

You need to install and activate the WooCommerce Shop Plugin to display WooCommerce Products

Polročné členské

You need to install and activate the WooCommerce Shop Plugin to display WooCommerce Products


61

týždenne tréningov

12

týždenných stretiek

44

kvalifikovaných trénerov

500

hráčov SDM D

Vzdelávacie poukazy

Vzdelávacie poukazy za daný školský rok je potrebné doručiť  jednotlivým trénerom SDM Domino najneskôr do 15. septembra daného roku.

Rodičia žiakov ZŠ Bachova ul. nechávajú vzdelávacie poukazy na danej ZŠ, pričom na vzdelávacom poukaze napíšu ako druh činnosti „futbalový krúžok Domino“. Rodičia členov SDM Domino, ktorí sa rozhodnú dať vzdelávací poukaz inej organizácii, sú povinní uhradiť platbu vo výške 30 € do 15. októbra. Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov využíva SDM DOMINO  na úhradu nákladov za používanie telocviční a prípravných zápasov počas zimnej prípravy hráčov.