Členské poplatky

Členský poplatok

Vedenie futbalového klubu SDM DOMINO na základe návrhu a hlasovania členov Rady rodičov – zástupcovia každého mužstva – a po ich schválení rozpočtu na nasledujúcu sezónu na svojom poslednom stretnutí stanovilo na túto sezónu 2018/19 výšku členského príspevku o sumu 25,- € ročne.

V prípade, že v klube trénuje viac detí z jednej rodiny, členský príspevok v plnej výške platí len najstarší. Pre informácie ohľadne členského príspevku druhého syna / dcéry kontaktujte prosím sdmdominoclenske@gmail.com

KategóriaVýška členského príspevkuMožnosti
Starší dorast300 €Uhradiť
Mladší dorast300 €Uhradiť
Starší žiaci300 €Uhradiť
Žiaci U15B 275 €Uhradiť
Mladší žiaci300 €Uhradiť
Dievčatá275 €Uhradiť
Prípravky275 €Uhradiť
Prípravky U7,U6250 €Uhradiť

Členský poplatok, prihlášku na sezónu 2018/2019 treba zaregistrovať a uhradiť do 30.9. 2018 Poplatok sa uhrádza jednorázovo.
V prípade iných otázok a žiadostiach o o úľavu na členskom poplatku kontaktujte podpredsedu klubu:
Peter Kvašňovský – sdmdominoclenske@gmail.com

VZDELÁVACIE POUKAZY

Vzdelávacie poukazy za šk. rok 2018/19 je potrebné doručiť do SDM Domino najneskôr do 15. septembra 2018, trénerom.

Rodičia žiakov ZŠ Bachova ul. nechávajú vzdelávacie poukazy na danej ZŠ, pričom na vzdelávacom poukaze napíšu ako druh činnosti „futbalový krúžok Domino“. Rodičia členov SDM Domino, ktorí sa rozhodnú dať vzdelávací poukaz inej organizácii, sú povinní uhradiť platbu vo výške 30 € do 15. októbra 2018. (Finančné prostriedky zo vzdelávacích poukazov SDM DOMINO využíva na hradenie nákladov za používanie telocvični, prípravných zápasov počas zimnej prípravy hráčov)


foto

Čo ponúkame

Ako sa využívajú vaše členské poplatky si môžete pozrieť tu.