Informácie o klube

SDM Domino_ochrana osobnych udajov

Organizačný poriadok

Prevádzkový poriadok SDM Domino

Schválenie prevádzkového poriadku

Domino ihrisko

Revízia bleskozvodu

Revízia elektriky

Technická správa

Revízia plynu

Stavba oporneho murika