Mesačná evidencia klubu SDM DOMINO

dochádzka, zápasy, tréningová záťaž