Prípravka A U-11

2008 rok nar.

Pavol Gostič

palo.gostic@centrum.sk
00421 911 325 577

Marek Olejka

marek.olejka@gmail.com
00421 907 184 463

Prípravka B U-10

2009 rok nar.

Jozef Strnátko

jojostrnatko@gmail.com
00421 915 169 359

Patrik Arnold

patinoa9@gmail.com
00421 919 225 604

Prípravka C U-9

2010 rok nar.

Dávid Kapoun

kapoundavid@gmail.com
00421 908 772 848

Andrej Žiška

ado.ziska@gmail.com
00421 910 389 557

Prípravka D U-8

2011 rok nar.

Patrik Kratochvíl

p.kratochvil77@gmail.com
00421 918 291 666

Ján Jankovič

jankovic9896@gmail.com
00421 949 518 542

Prípravka E U-7

2012 rok nar.

Martin Žiška

mato.ziska@gmail.com
00421 917 663 584

Štefan Ďurajka

durajka@gmail.com
00421 905 179 099

Prípravka F U-6

2013 rok nar.

Peter Vozár

peter.vozar1@gmail.com
00421 944 921 505

Martin Konderla

konderlamartin@gmail.com
00421 917 749 792

Prípravka UX

zatiaľ neznámy

zatiaľ@neznámy
00421 093 111 111

zatiaľ neznámy

zatiaľ@neznámy
00421 093 111 111