Vedenie klubu

Tibor Reimer
prezident klubu

Radovan Rumanovič
predseda klubu

predseda@sdmdomino.sk
00421 903 226 107

Peter Kvašňovský
podpredseda klubu

rckvako6@gmail.com
00421 903 566 499

Patrik Bacho
manažer

manazer@sdmdomino.sk
00421 904 151 877

Samuel Karas
projektový manažér

manazer@sdmdomino.sk
00421 948 078 030

Ján Polák
Športový riaditeľ

srm@sdmdomino.sk
00421 905 741 252

Juraj Kostický
Šéftréner mládeže

kosticky@gmail.com
00421 903 809 911

Pavol Gostič
Šéftréner prípraviek

palo.gostic@centrum.sk
00421 911 325 577

Ladislav Csermák
hlavný usporiadeľ

00421 905 581 895

Juraj Vrábel
koordinátor ISSF

duri.vrabel@gmail.com
00421 911 534 074