Zlepši sa!

Chceme mať na SDM DOMINO nie iba dobrých ale aj múdrych športovcov.
Rozhodli sme sa s Radou Rodičov rozbehnúť program ZLEPŠI SA!

Ak vaše dieťa donesie samé jednotky alebo ak si zlepší minimálne dve známky SDM DOMINO mu to zaplatí!
Stačí ak príde rodič zo synom/dcérou, ukáže vysvedčenie a potvrdí zlepšenie.
Športovec si bude môcť vybrať :

Motivujme spoločne deti a mladých k lepším výkonom nie len na ihrisku, ale aj v škole.

ZLEPŠI SA!