V našom vozovom parku si môžete všímnúť dve nové autá. Pribudli k nám asi pred mesiacom. Pri odovzdávaní sme sa majiteľa firmy Autopolis, Jaroslava Paulického, spýtali na jeho motívy.

Čo ťa presvedčilo, že si sa rozhodol podporiť náš klub SDM DOMINO?

Som hlboko presvedčený, že ľudstvo sa posúva vpred vďaka rozvoju osobnosti každého jednotlivca. Dôležité je vzdelanie, vedomosti aj fyzické schopnosti. Takže ja som si nekládol otázku prečo. Pre mňa bolo, je a bude samozrejmé podporiť aktivity ako je práve tá vaša. Ľudstvo bude vždy čeliť prekážkam a výzvam, ale iba keď bude pripravené, tak ich prekoná a vyrieši. Vy robíte pre deti tú úžasnú vec, že meníte výsadu vzdelania na každodennú samozrejmosť. Vzdelané a pripravené deti sú naša budúcnosť. To je tajomstvo večného života. Ďakujem vám!

Čo by is odkázal rodičom, ktorých deti k nám chodia?

Myslím, že im netreba odkazovať nič. Majú deti. Zahŕňajú ich láskou a zodpovedne sa starajú o ich rozvoj. Ale v tejto súvislosti mi napadlo, ako prispieť k rozvoju detí. Priveľmi často polarizujeme svet. Dobro a zlo, bohatstvo a chudoba, my a oni, život a smrť… Nemaľujme deťom svet čiernobiely, bipolárny, monochromatický, binárny, digitálny… ešte by som asi niekoľko prívlastkov našiel. Svet taký nie je. Svet je rozmanitý a pri tom jednotný, všetko so všetkým súvisí. Jedným slovom je krásny. Tak si ho chráňme a učme to aj naše deti. Učme deti, aby si kládli otázku: ”… to čo robím, je pre mňa a ľudí dobré?” 

Ďakujeme sponzorom Autopolis a Alam za ich štedrý dar.