Druhý októbrový víkend naše dielo oficiálne otvorilo svoje brány a zahájilo nový školský rok. Už tradične to bola príležitosť pre všetky zložky nášho diela – farnosť, oratórium, futbalový klub SDM Domino a Rodinné centrum Mamy Margity – odprezentovať svoje aktuálne aktivity a ponuky. Vítaní boli ozaj všetci členovia nášho spoločenstva – od tých najmenších až po seniorov. Cieľom bolo, aby sa tu každý cítil ako doma.

Oficiálny program síce začal o 15,00 hod., ale ruch na dvore oratka vládol už od skorého rána. Veľké množstvo dobrovoľníkov sa podieľalo na tom, aby bolo všetko včas pripravené a aby si návštevníci mohli naplno vychutnať atmosféru. Jednotlivé tímy futbalového klubu SDM Domino začali variť výborné guláše, ktoré neodmysliteľne patria k zahájeniu nového školského roka. Do varenia boli zapojení viacerí ochotní rodičia.

Programom sprevádzal moderátor podujatia Roman Juraško. Postupne si k mikrofónu prizval predstaviteľov jednotlivých zložiek a dal im priestor na predstavenie ich činnosti. Počas popoludnia prebiehal bohatý program, v ktorom si každý mohol nájsť niečo pre seba. Pre deti boli pripravené zaujímavé stanovištia, nechýbalo pohostenie, tombola a prekvapenie na záver. Všetci boli pozývaní k tomu, aby mysleli na životné prostredie, či už využitím vlastného riadu, alebo požičaním zálohovaného pohára.

Svojou účasťou podujatie podporili viacerí významní hostia. Nechýbala medzi nimi úspešná slovenská športovkyňa Lucia Kevická, majsterka sveta z roku 2012 vo freestyle futbale. Jej vystúpeniu sa potešili nielen futbalisti, ale všetci prítomní. Po vystúpení sa malým futbalistom venovala a učila ich rôzne akrobatické kúsky s futbalovou loptou. Na podujatí sa tiež zúčastnil za MČ Ružinov Ing. Martin Patoprstý.

Veríme, že si všetci prítomní tento deň ozaj užili a ďakujeme im, že prišli a vytvorili skvelú rodinnú atmosféru! Veľká vďaka samozrejme tiež patrí animátorom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a organizácii tohto podujatia. Tešíme sa na nový školský rok v našom diele!

Fotky si môžete pozrieť na tomto linku