Po 10-tich rokoch odchádza z nášho klubu dlhoročný predseda a súčasný podpredseda Peter Kvašňovský – Kvako.

Počas svojho pôsobenia pomohol rozvíjať náš klub SDM DOMINO do šírky aj do krásy. Budoval Stredú umelú trávu ale aj Veľkú umelú trávu, mal na starosti ekonomiku klubu. Za jeho obodobia sa klub rozšíril do súčasnej podoby. V piatok 12.6 sa s ním lúčil kolektív trénerov, ktorý ma zároveň aj záver tohtoročnej futbalovej sezóny.

Ďakujeme mu v mene klubu, hráčov ale aj rodičov. Prajeme mu všetko dobré na novom pôsobisku Trnava Kopánka.