Aktivity a zlepšovanie zázemia nášho klubu podporuje prostredníctvom dotácií aj mestská časť Ružinov. Tento rok náš klub podporili sumou cez 7 200 eur.

Financie boli v prvom rade použité na zvýšenie bezpečnosti, keď na hrany betónových častí oplotenia na veľkej umelej tráve bola umiestnená molitanová ochrana. Ďalšia časť financií išla na údržbu zelenej tréningovej a hracej plochy. Kvalitná plocha je tiež dôležitá pri predchádzaní zranení, ku ktorým by na zanedbanej ploche mohlo prichádzať.

Mestská časť podporila aj nákup pomôcok na zlepšenie tréningového procesu. Zakúpené boli figuríny a podstavce na tyče. Ide o tréningový materiál, ktorý bude využívaný na prípravu hier a zdokonaľovaní technických zručností hráčov.