Je to tu. Môžeme začať hrať futbal. Prečítajte si upravené pravidlá. Viem že to láka vytvárať si vlastné pravidlá alebo tieto naše ešte mierne dotvárať. Budeme radi ak budete dodržiavať tieto naše.

Tréningy sú samozrejme dobrovoľné. Je na posúdení rodičov ako využijú túto možnosť klubu SDM DOMINO. Bližšie informácie získate od svojho trénera.


PRAVIDLÁ PRE HRÁČOV

 • Doprava / ak ťa na tréning nemôžu odviesť rodičia, choď radšej pešo, na bicykli, kolobežke alebo korčuliach ako MHD.
 • Dezinfekcia / pred tréningom aj po tréningu použi dezinfekciu rúk.
 • Rúška / počas tréningu rúško mať nemusíš (ale môžeš), pred tréningom a po tréningu musíš mať rúško na sebe s výnimkou situácie, že okolo tebe 5m nikto nie je.
 • Oblečenie / šatne nemôžeme používať. Príď na tréning už oblečený, ak to nie je možné počítaj s tým že sa musíš prezliecť vonku.
 • Odstupy pred tréningom / pred tréningom sa zdržuj výhradne na miestach určených trénerom a dodržuj minimálny odstup 2m od všetkých ostatných osôb. 
 • Vlastné pitie / na tréning si vždy prines vlastné pitie, najlepšie označené alebo podpísané. Nikdy nikomu fľašu nepožičiavaj a ani nepi z fľaše niekoho iného. Budova je počas tréningov zamknutá a nie je možné si fľašu napustiť vodou, preto si vezmi z domu dostatok tekutín.
 • Po tréningu / po tréningu choď hneď domov. Ak musíš čakať na rodičov, tak sa zdržuj len na mieste určenom trénerom a dodržuj 2-metrový odstup. 

PRAVIDLÁ PRE TRÉNEROV

 • Zodpovednosť / tréner je zodpovedný za to, aby hráčov informoval o všetkých pravidlách a dohliadal na ich dodržiavanie.
 • Vedenie evidencie / bezodkladne po skončení tréningu je potrebné vyplniť dôsledne evidenciu účasti na tréningu aj s presným rozdelením skupín v akých hráči trénovali.
 • Odporúčania hráčom / tréner je povinný pravidelne informovať hráčov o všetkých pravidlách, vysvetľovať ich význam a apelovať na hráčov, aby sa správali zodpovedne nie len počas pobytu na SDM Domino, ale aj pred a po tréningu.
 • Dobrovoľné tréningy / tréningy sú dobrovoľné, preto nie je možné účasť vyžadovať od hráčov alebo rodičov, ani žiadnym spôsobom neúčasť sankcionovať. Taktiež prípadná neúčasť hráča nemôže mať žiadny priamy negatívny vplyv na jeho ďalšie pôsobenie v klube.

PRAVIDLÁ PRE RODIČOV

 • Prosíme rodičov, aby čas v priestoroch areálu klubu obmedzili na minimum
 • Zodpovednosť za zdravotný stav / dôrazne žiadame rodičov, aby nepúšťali na tréning dieťa, ktoré vykazuje akékoľvek symptómy choroby.