Andrej Makovník je náš bývalí hráč SDM DOMINO. Vstúpil do kongregácie Učeníkov Sŕdc Ježiš a Márie. Tento rok 19.12. bude skladať v Madride večné sľuby. 

Posiela odkaz pre všetkých Domiňákov: 

Domino bolo mojím klubom od roku 1998 až do 2010. Prežil som v ňom druhý stupeň základnej školy, celú strednú školu a prvé univerzitné roky.
Dalo mi skutočných priateľov, nie akých dávajú virtuálne siete. Len s takouto skutočnou sieťou sa dajú dosiahnuť veľké veci. Každý kamarát bol darom, lebo každý ma niečo naučil – starostlivosť o druhých, neuspokojiť sa s malými túžbami, rozmýšľať o viere, …


A Domino mi dalo aj svaly, nielen fyzické a viditeľné, ale aj vnútorné – vytrvalosť, silu, miernosť, odvahu, … 

Chalani, toto je moja výzva pre vás: nevzdávajte žiadny boj. Ak sa vám nechce ísť na tréning, ak sa vám už nechce behať, ak sa vám už nechce učiť do školy…presne v tých momentoch sa stávate veľkými.

/Andrej Makovník/