Popis krokov pre venovanie 2% z dane 

Zamestnanci: 

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. 

3. Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte formuláre príslušnému daňovému úradu.

Za naše SDM Domino Vám ponúkame možnosť doručenia podkladov daňovému úradu za Vás. V takomto prípade je potrebné, aby ste nám doručili originál potvrdenia o zaplatení dane a vyplnené a podpísané vyhlásenie k poukázaniu 2%. 

Dôležité termíny

· do 31. marca 2022 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami (Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania)

· do 30. apríla 2022 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Chcem darovať 3%

Ak ste u nás v roku 2021 pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník (vozenie detí na zápasy, pomoc na brigádach), máte možnosť venovať 3% z dane – na Vaše požiadanie Vám vystavíme potvrdenie o vykonaní tejto práce. 

Kontakt: ekonom@sdmdomino.sk

UT, ŠT: 16:30-18:30 hod. (ekonomická kancelária na Zimnej tribúne)

VIAC INFO O VYUŽITÍ A NAŠÍCH PLÁNOCH