Po úspešnom schválení projektu Fond na podporu športu (1 100 000,- eur) a iných prisľúbených zdrojov sme sa pustili do realizácie dobudovania šatní. Do projektu sme sa nepustili z dôvodu skrášlenia nášho areálu, ale nutnosti a potrebe zväčšenia našich priestorov. Dlhodobo zažívame nedostatok šatní, nedostatok hygienického, technického a kancelárskeho zázemia. Pri počte 27 družstiev a 550 hráčov nám nepostačujú aktuálne šatne ani ostatné zázemie klubu.

Koncom roka 2023 sme sa pustili do prípravných prác. Čo sa nám podarilo zrealizovať?

 • Premiestnili sme hlavný prívod elektriny.
 • Vykopali sme a následne presunuli a spojazdnili ovládanie závlahy, osvetlenie ihrísk, internet. Spojazdnili sme eklektrický prívod na celú dobu prestavby.
 • Zbúrali sme potrebnú časť budovy a pripravili potrebné veci na prepojenie oboch častí. Počas búracích prác nás prekvapila deka. Nebola keramická, ale boli to vložené panely. Táto skutočnosť spôsobila ďalšie náklady aj časovú a technickú náročnosť počas búrania.
 • Vybúrali sme staré základy, ktoré boli predimenzované. Miestami mali hĺbku až 1,8 m.
 • Našli sme hlavný prívod vody. Zistili sme, že je nepostačujúci. Dočasne sme sa napojili na starý prívod, ale nové rozvody sme už definitívne nadimenzovali podľa potreby. V novej šachte, ktorú sme vytvorili, neskôr pripojíme aj nový prívod vody, ktorý treba vykopať z farskej záhrady.
 • Preniesli sme altánok. Daný priestor sme odvodnili a pripravili obrubníky na definitívny stav.
 • Prebehli stretnutia s rôznymi profesionálmi s cieľom prejsť si projekty a optimalizovať stavebné náklady a činnosti.
 • Rozbehli sme fundraisingovú kampaň Daj na to! na získavanie finančných prostriedkov.

Prerábanie starej stavby so sebou vždy prináša neočakávané prekvapenia a zvýšenie výdavkov. Všetky tieto prekvapenia sa nám podarilo úspešne vyriešiť vďaka dlhoročným skúsenostiam a podpore firmy TKB Building. Sme im za to nesmierne vďační.

Termínovo sme na tom veľmi dobre aj napriek veľkému množstvu vecí, ktoré sme na starej budove museli operatívne riešiť. Od pondelka 8.1.2024 pokračujeme v prípravných fázach.

Čo nás čaká najbližší mesiac?

 • Ideme kopať základy.
 • Chceme vyliať podkladový betón.
 • Vložíme izoláciu, prepojíme starú časť budovy s novou časťou.
 • Zrealizujeme a vylejeme základový betón.
 • Do 1. 2. 2024 by sme chceli ukončiť prípravné práce a začať realizovať stavebné práce.

Ďakujeme za Vašu podporu. Zatiaľ sa nám podarilo vyzbierať 15 974,- eur z celkovej sumy 350 000,-eur. Veríme, že sa nám podarí dobudovať šatne len vďaka Vašej finančnej podpore: https://www.sdmdomino.sk/daj-na-to/

Aktuálne zábery z prestavby nájdete na našich sociálnych sieťach:

SPOLU BUDUJEME JEDEN KLUB