Pre veľký úspech otvárame aj v novom školskom roku v našom klube tréningy DOMINO KIDS, ktoré sú určené pre deti vo veku od 5 do 7 rokov, ktoré si chcú zašportovať, no futbal ich veľmi neláka, ale aj pre deti, ktoré chcú popri futbale rozvíjať svoje pohybové schopnosti a zručnosti aj v iných športoch. (Ak bude záujem zo strany rodičov, vieme otvoriť aj tréningy pre deti vo veku 7-9 rokov.)

DOMINO KIDS ponúka deťom tréningy všeobecnej pohybovej prípravy, ktoré zahŕňajú:

  • všeobecnú pohybovú prípravu ako základ pre všetky športy,
  • rozvoj kondičných a koordinačných schopností,
  • prvky atletiky a športovej gymnastiky,
  • pohybové a športové hry,
  • a omnoho viac.

Cieľom DOMINO KIDS je u detí (okrem všeobecnej pohybovej prípravy) budovať psychickú a fyzickú odolnosť, formovať sebadisciplínu, rozvíjať samostatnosť, zdokonaľovať komunikáciu a spoluprácu v skupine, no najmä vytvárať u detí pozitívny vzťah k športu a pohybu.

Tréningy DOMINO KIDS budú prebiehať každú stredu od 16:00 do 17:00 celý školský rok (od septembra do júna) okrem školských prázdnin a štátnych sviatkov => spolu 36 tréningov za rok (1 tréning týždenne). Tréningy budú realizované v telocvični Rodinného centra Mamy Margity (Pavlovičova 3325/3, 821 04 Bratislava) a budú vedené opäť naším profesionálnym trénerom Filipom Potockým.

REGISTRÁCIA

Na prihlásenie dieťaťa do DOMINO KIDS je potrebné poslať nasledovné údaje na mail pr@sdmdomino.sk:

  • meno a priezvisko dieťaťa,
  • dátum narodenia dieťaťa,
  • meno a priezvisko rodiča,
  • mailová adresa rodiča,
  • tel. číslo rodiča.

Následne Vám bude vytvorené konto v EduPage-i, kde si nájdete aj platbu, ktorú je potrebné uhradiť pred 1. tréningom (13. septembra) – 120 € za polrok (18 tréningov). V prípade nespokojnosti po prvom tréningu garantujeme vrátenie peňazí. Kapacita je obmedzená!

Štartujeme už 13. septembra!

KONTAKT

Filip Potocký – hlavný tréner Domino Kids filippotocky@gmail.com 0944 419 486

Kristína Lopuchová – PR manažérka pr@sdmdomino.sk 0948 729 242

Tešíme sa na nové spoločné športové zážitky!