Konečne je to tu! Hymna SDM DOMINO.
Ďakujeme!

Text a hudba : Otto Kollmann
Animácia : Filip Dovičovič

Je to hra plná života.  Je to sen každá minúta. 
Každý deň zo seba všetko dám, keď na ihrisku s vami hrám. 
Utekám mierim vysoko. Nie som sám nehrám na oko.  
S partiou si v silu v sebe mám.  Jeden tím a preto zavolám. 

Domino hej hej 
k bráne sa tlačí nás nič nevystraší! 
Domino hej hej 
to je ten tým náš s nami neprehráš!

Domino hej hej 
k bráne sa tlačí nás nič nevystraší! 
Domino hej hej 
Slabosť nepozná silu vyhrať má! 

Každý fanda skanduje hej hej, keď o Dušu sa tu bojuje. 
My ideme vždy na doraz a nesklameme ani raz!

Je to hra plná života.  Je to sen každá minúta. 
Každý deň zo seba všetko dám, keď na ihrisku s vami hrám. 

Domino hej hej
k bráne sa tlačí nás nič nevystraší! 
Domino hej hej 
to je ten tým náš s nami neprehráš!

Domino hej hej 
k bráne sa tlačí nás nič nevystraší! 
Domino hej hej 
Slabosť nepozná silu vyhrať má! 

Každý fanda skanduje hej hej, keď o Dušu sa tu bojuje. 
My ideme vždy na doraz a nesklameme ani raz!

Domino hej hej 
k bráne sa tlačí nás nič nevystraší! 
Domino hej hej 
to je ten tým náš s nami neprehráš!

Domino hej hej 
k bráne sa tlačí nás nič nevystraší! 
Domino hej hej 
Slabosť nepozná silu vyhrať má! 
Domino hej hej 
k bráne sa tlačí nás nič nevystraší! 
Domino hej hej 
to je ten tým náš s nami neprehráš!

Domino!