Denník postoj.sk bol u nás na návšteve a na nápísali o nás, o našom klube SDM DOMINO a diele Saleziánske dielo na Trnávke.

Príjemné čítanie:

Vyrastal v ňom Volko, nesmie sa tam nadávať. Aký je saleziánsky klub Domino.