V sezóne 2022/2023 sa nám v našom klube SDM DOMINO podarilo rozbehnúť neuveriteľných 26 kategórií, ktoré sú rozdelené na Akadémiu a Grassroots, no zároveň ich delíme aj podľa veku na – prípravky, žiakov a dorast. Tentoraz by sme radi venovali pozornosť práve našim prípravkám, konkrétne priblížením aktuálneho tréningového procesu hráčov v Akadémii (kategórie A6-A11).

Štruktúra kategórií v klube SDM DOMINO v sezóne 2022/2023

Vďaka rozdeleniu hráčov v prípravkách na Akadémiu a Grassroots máme nižší počet hráčov v kategórii (ako predošlé sezóny), čo nám pomáha viesť tréningový proces efektívnejšie a poskytovať hráčom väčšiu individualizáciu v tréningovom procese a osobnejší prístup. Rozdelenie hráčov v prípravkách na Akadémiu a Grassroots sa veľmi nedotýka najmladších kategórií A6/G6 a A7/G7, ktoré fungujú v podstate spolu a ich tréningové jednotky sú veľmi podobné.

Naši hráči Akadémie majú tréningy organizované v blokoch, ktoré zahŕňajú rôzne (nielen futbalové) zložky. Inak to nie je ani s hráčmi v prípravkách – tréningy prebiehajú v blokoch, avšak jednotlivé zložky bloku sa pre prípravky trochu líšia. Kategórie v prípravkách majú v tréningovom procese zahrnutú:

 • gymnastiku a úpoly (slúžia ako predpríprava pred silovým tréningom organizované viac hravou a zábavnou formou primeranou veku hráčov),
 • techniku behu s kondičným trénerom,
 • technický futbalový blok ako súčasť klasického tréningu,
 • vzájomné zápasy medzi kategóriami (z prípraviek ich má zahrnuté do bloku len kategória A11 – so súperiacou kategóriou A12).

Tréningové jednotky sú pre hráčov Akadémie v prípravkách predĺžené (niektoré kategórie majú tréningovú jednotku v trvaní až 120 minút). Pridaním minutáže tréningov nechceme hráčov ešte viac zaťažovať, práve naopak, pridaním rôznych zložiek do tréningu (ktoré sa nezameriavajú len na futbalové zaťaženie) sa snažíme nájsť pre hráčov najvhodnejšiu cestu na to, aby dokázali z tréningu vyťažiť maximum. Náš tréningový proces je pre hráčov v prípravkách zameraný na:

 • prácu s loptou,
 • rozvíjanie herných činností jednotlivca,
 • všeobecnú pohybovú prípravu,
 • a ďalšie.

Hráčom v prípravkách, samozrejme, ponúkame (okrem klasických tréningov) aj ďalšie športové a nešportové aktivity, ktorými sú napr. letné a zimné sústredenie, turnaje medzi kategóriami, ale aj posedenia spolu s rodičmi či teambuildingy.

Pre správne fungovanie klubu a celej koncepcie rozdelenia klubu je nevyhnutná dobrá organizácia a dohľad nad všetkými kategóriami, aby všetko fungovalo nielen po športovej, ale aj organizačnej stránke. O naše prípravky sa týmto spôsobom stará šéftréner prípraviek, ktorý má v rámci Akadémie prípraviek viacero úloh a funkcií:

 • plánovanie prípravných zápasov kategóriám,
 • vybavovanie a komunikácia príchodov nových hráčov,
 • podpora vo vedení,
 • podpora v plánovaní tréningového procesu (pomoc trénerom),
 • aktívne zúčastňovanie sa tréningov iných kategórií,
 • a mnoho ďalšieho.
Štruktúra športového vedenia klubu SDM DOMINO

Viac ohľadom FUNGOVANIA PRÍPRAVIEK V AKADÉMII nájdete na našich sociálnych sieťach:

Instagram: https://www.instagram.com/sdm_domino/

Facebook: https://www.facebook.com/sdmdomino

TikTok: https://www.tiktok.com/@sdm_domino