V priebehu januára 2021 sa nám podarilo nadviazať spoluprácu so súkromnou strednou športovou školou M.C. Sklodowskej. Táto spolupráca okrem toho, že je pre nás potrebná v rámci licenčného konania k licencii ÚTM, nám a našim hráčom ponúka viacero výhod.

V prípade, že sa naši hráči rozhodnú študovať na tejto škole budú mať napríklad zabezpečenú športovú prípravu v škole v doobedňajších hodinách v rámci vyučovania, v prípade, že by sme tam z klubu mali viac hráčov, prípravu by zabezpečovali naši tréneri. Škola bude spolupracovať pri uvoľňovaní hráčov na zápasy a turnaje ale bude nám pravidelne hlásiť prospech a správanie našich hráčov. 

Kritériá prijatia a ďalšie informácie v prílohách.