Sme radi, že sa môžeme po dlhšej dobe znova vidieť a začať trénovať. Prosíme však o dodržiavanie nasledovných pravidiel: 

Budova so šatňami / Šatne sa nepoužívajú, hráči musia prísť na tréning prezlečení alebo sa prezliecť vonku. V nevyhnutnom prípade je možné využiť v budove WC. Taktiež v prípade dažďa môže tréner dovoliť hráčom uložiť si veci v šatni. 

RODIČIA
Zákaz vstupu / vstup rodičov do areálu je prísne zakázaný. Výnimku majú iba rodičia v kategórií prípraviek a mladších žiakov, aj to len na čas nevyhnutný na odovzdanie resp. vyzdvihnutie dieťaťa. Rovnako zakázané je aj sledovanie tréningov. 
Zdravotný stav / rodičia sú povinní kontrolovať zdravotný stav dieťaťa a na tréning ho poslať iba v prípade, že nevykazuje žiadne príznaky ochorenia. 
Covid positive / v prípade, že hráč bol pozitívne testovaný alebo sa dostal do blízkeho kontaktu s pozitívnou osobou, je potrebné o tom bezodkladne informovať trénera, ktorý následne predá informáciu vedeniu klubu, ktoré rozhodne o ďalšom postupe 

TRÉNERI
Zodpovednosť / tréneri sú povinní dodržiavať všetky pravidlá a zároveň odsledovať ich dodržiavanie u svojich hráčov
Počet hráčov / počas celého tréningu môže byť na tréningovej ploche max. 6 hráčov + 1 tréner
Evidencia / tréner je povinný viesť dôslednú a pravidelnú evidenciu účasti na tréningoch aj s rozdelením do skupín
Rúška / tréneri sú povinní nosiť rúška. Výnimka je v prípade, že sú aktívne zapojení do tréningu (vykonávajú športovú činnosť)

HRÁČI
Rúška / hráči sú povinní mať na sebe rúško po celý čas s výnimkou samotného tréningu
Pred tréningom / prezlečení hráči čakajú na tréning na mieste, ktoré určí tréner. Počas čakania na tréning sa nezgrupujú vo väčších skupinách. Je prísne zakázané vstupovať počas čakania na tréning na akékoľvek ihrisko. 
Po tréningu / po skončení tréningu sa hráči prezlečú a bezprostredne opúšťajú areál (výnimku majú hráči, ktorí čakajú na rodičov)
Hygiena / každý hráč si nosí vlastnú fľašu s pitím. Je zakázané si fľaše požičiavať a taktiež používať spoločné tímové fľaše