Pestrejšie tréningy vďaka bránkam zakúpeným z grantu SEPS

Tréningy mladších kategórií je možné obohatiť rôznymi prípravnými cvičeniami s malými bránkami. Vyše 20 kusov bránok mohol klub kúpiť vďaka podpore od Nadačného fondu spoločnosti Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) a Nadácii Pontis, ktorí náš projekt podporili sumou takmer 1 500€.

Tréningy s minibránkami sú dôležité pri rozvoji hráčov od 5 do 12 rokov. Cvičenia s viacerými malými bránkami okrem iného pomáhajú zlepšovať orientáciu hráčov a umožňujú nacvičovanie rôznych situácií, s ktorými sa stretávajú v zápasoch. Keďže bránky sú ľahké a dobre sa s nimi manipuluje, menší a väčší futbalisti môžu pomáhať pri manipulácii s nimi, čím veríme podporíme aj rozvoj ich samostatnosti.