Vzhľadom k meniacej sa epidemiologickej situácií by sme vás radi informovali, aké zmeny a obmedzenia nás čakajú v prípade, že dôjde k jej zhoršeniu. 

Všetky pravidlá vychádzajú z usmernenia, ktoré vydal Slovenský futbalový zväz dňa 14.9. 

TRÉNINGOVÝ PROCES

  • Tréningový proces prebieha bez akýchkoľvek obmedzení vo fáze Monitoring (zelená farba) a Stupeň ostražitosti (oranžová farba)
  • V prípade prechodu Covid automatu do fáze 1. Stupeň ohrozenie (červená farba) je možné v režime Základ trénovať už iba skupinovou formou (max. 10 hráčov). Z toho dôvodu prejde v takomto prípade tréningový proces do režimu OTP v ktorom je možné pokračovať v štandardom tréningovom režime. To isté platí pre 2. stupeň ohrozenie (bordová farba)

V režime OTP môžu trénovať osoby, ktoré sú buď kompletne zaočkované (taktiež deti do dovŕšenia 12. roku), osoby s platným testom (PCR platí 72 hodín, Ag test 48 hodín), prípadne majú potvrdenie o prekonaní Covidu nie staršie ako 180 dní.

  • Pri súčasnom nastavení covid automatu by Bratislava nemala prejsť do 3. stupňa ohrozenia (čierna farba) 

ZÁPASY

  • Pravidlá pre zápasy sa riadia pravidlami okresu (farbou okresu) v ktorom sa daný zápas hrá. 
  • V zelenej a oranžovej farbe je možné hrať zápasy v štandardnom režime 
  • V červenej a bordovej farbe je nutné hrať zápasy už v režime min. OTP. To znamená, že na zápasy môžu nastúpiť len hráči, ktorí sú plne zaočkovaní (taktiež deti do 12 rokov) alebo majú platný test (PCR platí 72 hodín, Ag test 48 hodín), prípadne majú potvrdenie o prekonaní Covidu nie staršie ako 180 dní.
  • V čiernej farbe je možné hrať už len v režime Kompletne zaočkovaný