Andrej Makovník, ktorý hrával za SDM DOMINO, sa stane kňazom!

Kňazské svätenie príjme 18. 2. 2023 o 16:00 v Dóme sv. Martina, Bratislava.

Modlime sa a myslime na neho.