Od sezóny 2022/2023 majú naši hráči Akadémie k dispozícii tréningový priestor 120-180 min. organizovaný v blokoch, ktorý zahŕňa:

  • štandardný tréning so svojím tímom,
  • prípravné zápasy medzi jednotlivými kategóriami,
  • tréningy s kondičným trénerom (silový tréning, rýchlostný tréning, technika behu),
  • spolupráca s fyzioterapeutom,
  • technické a technicko-taktické tréningy,
  • práca s videom (rozbor zápasov, analýza herných situácií),
  • rozšírené stretká, pohovory s trénermi, mentoring/mentálny coach.

Opäť by sme sa chceli viac zamerať na tréningy s kondičným trénerom. Silový tréning sme rozobrali TU, dnes by sme Vám chceli povedať niečo viac o TECHNIKE BEHU.

Postupne budeme odpovedať na tri základné otázky:

  1. Prečo sme zaradili do tréningového procesu aj TECHNIKU BEHU?
  2. Čo zahŕňa tréning TECHNIKY BEHU?
  3. Koľko času venujeme tréningom TECHNIKY BEHU?

V našom klube SDM DOMINO majú techniku behu zaradenú do tréningového procesu hráči Akadémie od kategórie A8 vyššie. Technika behu je zväčša zaradená na začiatok tréningového bloku, pričom zahŕňa aj samotné rozcvičenie pred tréningom.

1. Prečo sme zaradili do tréningového procesu aj TECHNIKU BEHU?

Technika behu je súčasťou tréningového procesu kvôli tomu, aby sa hráči naučili a následne dokázali na ihrisku (v rámci zápasov) vykonávať pohyby rýchlo, efektívne bezpečne, skrátka, aby sa dokázali efektívne hýbať na ihrisku.

2. Čo zahŕňa tréning TECHNIKY BEHU?

Pod tréningom zameraným na techniku behu si netreba predstaviť len obyčajné behanie dopredu. V rámci tréningov techniky behu sa zameriavame na techniku zrýchlenia, brzdenia či zmeny smeru a sústreďujeme sa aj na beh bokom, výskoky, dopady a rotácie (všetky pohybové činnosti, ktoré hráč vykonáva pri futbale). Tento tréning prebieha, samozrejme, bez lopty, aby sa hráči mohli sústrediť len na správne vykonávanie vybraných pohybových činností.

3. Koľko času venujeme tréningom TECHNIKY BEHU?

Kategórie A11, A12 a A13 majú zaradený tréning techniky behu do tréningového procesu 2x týždenne, ostatné kategórie majú tréning techniky behu 1x týždenne.

Kategórie A11 a vyššie majú tréning techniky behu v časovom rozmedzí cca 30 minút. Prípravkám (kategórie A8-A10) sa daných 30 minút rozdeľuje medzi dve časti: technika behu a rýchlostný tréning. Hráči prípraviek sa v rámci tohto tréningu rozdelia na dve skupiny, vykonajú svoju časť tréningu a následne sa skupiny vymenia. Kategórie A11 a vyššie majú blok rýchlostného tréningu zaradený mimo techniky behu, ako ďalší blok v rozmedzí cca 15 minút.

Na záver by sme Vám radi predstavili našich troch kondičných trénerov, ktorí vedú, okrem iného, aj tréningy TECHNIKY BEHU.

Viac ohľadom TECHNIKY BEHU nájdete na našich sociálnych sieťach: