Nová vízia nášho klubu sa nezameriava len na športovú (futbalovú) stránku našich hráčov, ale svoju pozornosť upriamuje aj na správny sebarozvoj, čiže osobnú stránku hráčov. Práve preto sme hráčom Akadémie do tréningového procesu zaradili (podľa nás veľmi dôležitú časť) MENTÁLNY COACHING.

Coachingu sa zúčastňujú všetci hráči Akadémie od kategórie A14 vyššie dvakrát ročne (v zime a v lete).

Čo je to coaching?

Coaching je rozhovor určený na sebarozvoj, ktorý sa môže zaoberať ľubovoľnou témou. Pri coachingu dáva coach hráčovi jednoduché otázky na zamyslenie (nedáva rady!) a hráč sám zisťuje, čo by mohol robiť lepšie.

Prečo poskytujeme hráčom v našom klube coaching?

Heslo nášho klubu SDM Domino: „Bojujeme o dušu, na ihrisku aj v živote.“ nás priviedlo k tomu, že chceme k hráčom pristupovať individuálne nielen na ihrisku, ale zaujíma nás aj ich život mimo ihriska (ich problémy, starosti, ťažkosti či výzvy doma, v škole a pod.). Coaching je jedna z metód, ktoré využívame na pomoc hráčom aj v týchto oblastiach.

Akých coachov ponúka náš klub?

Aktuálne máme v našom klube SDM Domino 5 coachov, ktorí sprevádzajú našich hráčov v osobnej, výchovnej, ale aj duchovnej oblasti:

Cyril Slíž – Vyštudoval psychológiu osobnosti a psychológiu výchovy v Ríme. Pôsobí ako salezián (kňaz) a ako kresťanský coach. Cyril pracuje s mládežou a s rodičmi v oblasti výchovy už viac ako 25 rokov. Samozrejme, ponúka aj kňazskú službu.

Karolína Noskovičová – Vyštudovala psychológiu a aktívne sa venuje rozvoju a vzdelávaniu dospelých. Karolína pôsobí ako interný kouč vo svojom zamestnaní a tiež ako kresťanský kouč vo voľnom čase. Je mamou 3 detí a práci s mládežou sa venuje od svojich 16 rokov.

Lenka Lančaričová – Vyštudovala psychológiu, pracuje v globálnej spoločnosti v oblasti logistiky a vo svojom voľnom čase sa venuje coachingu. Lenka získala certifikáciu v auguste 2022 cez International Coaching Federation.

Alžbeta Žiaková – Vyštudovala právo, ale v súčasnosti pracuje ako fundraiserka v neziskovej organizácii Depaul Slovensko. Alžbeta sa venuje deťom a mladým od strednej školy ako dobrovoľníčka v Slovenskom skautingu a animátorka u Saleziánov na Trnávke.  Je absolventkou certifikovaného coachingového výcviku na Business Coaching College v Bratislave.

Katarína Sádovská – Vyštudovala angličtinu, biológiu a environmentálnu výchovu. Katarína má dlhoročné skúsenosti s prácou s mládežou, pretože pôsobila ako animátorka aj učiteľka. V roku 2016 absolvovala kurz kresťanského coachingu, ktorý jej otvoril nové dimenzie pri práci v škole, ako aj výchove vlastných detí.

Viac informácií ohľadom MENTÁLNEHO COACHINGU nájdete na našich sociálnych sieťach: