DOMINO je už dlhé roky súčasťou životov detí a mladých, ktorí milujú futbal. Od školského roku 2022/2023 sme sa však rozhodli rozšíriť našu ponuku a priniesť radosť z pohybu aj deťom, ktoré si k futbalu možno cestu nenašli. Radi by sme Vám predstavili projekt s názvom DOMINO KIDS, ktorý je určený pre deti vo veku od 5 do 9 rokov, ktoré si chcú zašportovať, no futbal ich veľmi neláka, ale aj pre deti, ktoré chcú popri futbale rozvíjať svoje pohybové schopnosti a zručnosti aj v iných športoch.

DOMINO KIDS ponúka deťom tréningy všeobecnej pohybovej prípravy, ktoré zahŕňajú:

  • všeobecnú pohybovú prípravu ako základ pre všetky športy,
  • rozvoj kondičných a koordinačných schopností,
  • prvky atletiky a športovej gymnastiky,
  • pohybové a športové hry,
  • a omnoho viac.

Cieľom DOMINO KIDS je u detí (okrem všeobecnej pohybovej prípravy) budovať psychickú a fyzickú odolnosť, formovať sebadisciplínu, rozvíjať samostatnosť, zdokonaľovať komunikáciu a spoluprácu v skupine, no najmä vytvárať u detí pozitívny vzťah k športu a pohybu.

Tréningy DOMINO KIDS budú prebiehať celý školský rok (od septembra do júna) okrem školských prázdnin a štátnych sviatkov => spolu 36 tréningov za rok (1 tréning týždenne). Tréningy budú vedené profesionálnymi trénermi a budú realizované v telocvični Rodinného centra Mamy Margity (Pavlovičova 3325/3, 821 04 Bratislava). Deti budú trénovať v dvoch kategóriách podľa veku:

  • Kategória 5-7 rokov
  • Kategória 7-9 rokov

Na prihlásenie dieťaťa do DOMINO KIDS je potrebná registrácia a uhradenie členského poplatku v hodnote 120 € za polrok (18 tréningov). V prípade nespokojnosti po prvom tréningu garantujeme vrátenie peňazí. Kapacita je obmedzená!

REGISTRÁCIA NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024 BUDE SPUSTENÁ UŽ ČOSKORO!

Tešíme sa na nové spoločné športové zážitky!