Po dlhých rokoch túženia sa nám spoločne podarilo postaviť tribúnu. Skúšali sme viaceré projekty ale neúspešne. Nakoniec sa nám to poradilo vďaka vašej štedrosti a grantu z MČ Ružinov. 

Ďakujeme všetkým, ktorý prispeli záverečnou sumou 16 600,- eur. MČ Ružinov prispela sumou z grantového programu 5000,- eur. Stavebná firma prispela prácou, strojmi aj materiálom na vybudovanie základovej betónovej platne a posun svetelného stĺpu 3850,- eur. Čiastkou 2 000,- eur prispelo aj Saleziánske dielo na Trnávke z projektu Daj nato! Zvyšné peniaze doplatíme z 3%. Na tribúnu sme zabudovali aj ozvučenie, doviedli sme elektrické pripojenie, wifi a kamery. 

Na stoličkách sú mená dobrodincov, ktorý nám dali viac ako 300,- eur. Na lexane sú dobrodinci zo sumu 100,- eur. Niektorí samozrejme prispeli aj viac. Ak by sa chcel k ním ešte niekto pridať alebo tam neviete nájsť svoje meno píšte na pr@sdmdomino.sk

Spoločne budujeme jeden klub!

Náklady:

Tribúna 25 630 ,- eur 
Základová doska 3850 , -eur 
Ozvučenie 5 400,- eur 

Prispeli :

Rodičia cez projekt Daj na to! – 16 600,- eur 
MČ Ružinov – 5 000,- eur 
Stavebná firma TKB BULDING – 3 850,- eur 
Celodielové Daj na to! – 2 000,- eur