Posledných 5 rokov prinieslo na Domine zásadné zmeny, ktoré odštartoval postup do 1. ligy žiakov. Klub za ten čas urobil výrazný pokrok po športovej aj organizačnej stránke. Rôzne nové situácie a problémy, ktoré vznikali, nás nútili reagovať a hľadať riešenia, ktoré v konečnom dôsledku stále posúvali klub vpred. Našim cieľom je teraz prevziať iniciatívu a nielen reagovať na vzniknuté situácie, ale proaktívne ich predvídať a myslieť o krok vpred. 

Nová Vízia by mala byť odpoveďou na štyri základné otázky:

  1. Ako zabezpečiť ďalšie športové napredovanie klubu?
  2. Ako umožniť hráčom, ktorí nie sú možno tak športovo nadaní alebo tak ambiciózni, aby aj napriek tomu ďalej mohli byť súčasťou SDMD?
  3. Ako organizačne zabezpečiť a viesť klub s 500 členmi a viac ako 70 ľuďmi, ktorí sa na jeho fungovaní podieľajú? 
  4. Ako musí klub pracovať, aby nestratil svoju saleziánsku identitu, ktorú reprezentuje myšlienka, že bojujeme o dušu nie len na ihrisku, ale aj v živote? 

Veríme, že v tomto dokumente nájdete odpovede na tieto otázky. Vízia je však vždy len ideou. Ideou, ktorú možno meniť, dopĺňať, vylepšovať. Ale na konci dňa ju bude treba uviesť do života, a to je vždy tá najťažšia úloha. Vízia je zároveň aj ponukou pre všetkých vás, ktorí tento dokument čítate, ponukou prispieť svojimi nápadmi, myšlienkami, skúsenosťami. Veríme, že sa pre tieto myšlienky postupne nadchnete rovnako ako my a spolu sa pustíme do tej záverečnej a zároveň najťažšej úlohy – premeniť túto ideu na realitu. 

V tomto dokumente sa môžete o novej vízii dozvedieť viac.