Náš klub SDM DOMINO sa stále viac a viac rozrastá, a to nielen počtom hráčov a trénerov, ale aj množstvom nových pomôcok a prostriedkov, vďaka ktorým pripravujeme pre našich hráčov komplexnejšie, no hlavne efektívnejšie tréningy. Veľkou novinkou, s ktorou sme prišli do novej sezóny, je naša vlastná DOMINO POSILŇOVŇA. Naša posilňovňa slúži najmä na silové tréningy pre hráčov od kategórie A13 vyššie ako súčasť tréningových blokov, ale aj na rehabilitačné a rekondičné cvičenia pre zranených.

Posilňovňa sa nachádza v ľavej časti Zimnej tribúny Domina a pozostáva z troch stojanov na posilňovanie s olympijskou tyčou, množstvom váhovo rôznych jednoručiek, kotúčov a kettlebellov, ale aj ďalších pomôcok, ako sú napr. TRX závesné systémy, trapbary či odporové gumy.

Za našou posilňovňou, samozrejme, stojí veľa ľudí, práce, času, ale aj finančnej podpory. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, aby sme našu posilňovňu mohli od novej sezóny plnohodnotne využívať. Naše veľké poďakovanie patrí aj Slovenskému plynárenskému priemyslu (SPP), ktorý nám prostredníctvom grantu sprostredkoval významnú časť potrebných financií, ktoré pokryli kúpu dvoch trapbarov, šiestich 2,5 kg kotúčov, šiestich 5 kg kotúčov, šiestich 10 kg kotúčov a siedmich 4 kg kettlebellov. Ešte raz ďakujeme a budeme veľmi radi, ak nám poskytnete pomocnú ruku aj pri našich ďalších projektoch.

Veľmi sa tešíme, že je naša DOMINO POSILŇOVŇA našimi hráčmi využívaná v plnej miere a dúfame, že sa nám ju do budúcna podarí ešte viac vylepšiť a zveľadiť.