Koučing pomáha hľadať riešenia, najlepšie sa nachádzajú v nás samých

Už tretí rok na Domine pôsobia mentálni kouči. Klub hľadal spôsob ako Domiňákom pomôcť rásť nielen po futbalovej, ale aj osobnostnej stránke, či riešiť otázky, ktoré ich trápia aj mimo futbalu. Úlohou kouča je sprevádzať koučovaného na jeho ceste hľadania a pomôcť mu nájsť riešenia v sebe samom. Viac o ich pôsobení a skúsenostiach z doterajších stretnutí prezradila jedna z koučiek Karolína Noskovičová.

Kedy a ako vznikol projekt mentálnych koučov na Domine?

Približne pred tromi rokmi nás oslovil predseda klubu Radovan Rumanovič s tým, že chcú, aby deti mali možnosť na Domine rásť popri futbale aj osobnostne. Aby mali možnosť spoznať koučing a vedeli, že takáto možnosť pre nich v klube je. Išli sme hneď do toho. Prvý rok len s 2-3 tímami, rok na to so všetkými nad 14 rokov.

Čo je jeho hlavným prínosom?

Na začiatku každého stretnutia sa pýtam chalanov a dievčat či vedia, prečo na stretnutie prišli. Vysvetlím im, že Dominu záleží na tom, aby rástli ako futbalisti ale aj ako ľudia, a preto majú možnosť rozhovoru s koučom. Vedia, že ak by potrebovali a ocenili dlhší rozhovor, môžu kohokoľvek a kedykoľvek z nás osloviť.

Komu je koučing určený a ako sa určila veková hranica pre koho je?

Krátke koučingové stretnutia, ktoré robíme 1-2x do roka počas tréningov, sú určené všetkým futbalistom Domina od 14 rokov. Ich cieľom je hlavne to, aby si detská zakúsili o čo ide a aby vedeli, že tú možnosť majú. Ponuka koučingu tu však je pre všetkých na Domine – deti, mladých ale aj pre rodičov.

Čo si majú rodičia predstaviť pod tým, keď sa dozvedia, že ich syn – dcéra absolvoval rozhovor s mentálnym koučom? Koľko môže trvať takýto rozhovor?

Rozhovor trvá približne 10 min. Ak má niekto konkrétnu tému, môže trvať aj dlhšie.

Rozprávame sa s nimi o tom ako sa im darí na Domine, v škole, čo ich baví, čo im dáva zmysel. Pýtame sa, o čom by sa chceli oni porozprávať. Niektorí toho veľa nepovedia, niektorí otvoria svoju tému.

Je možné, a za akých okolností, stretnúť sa s Vami opakovane? Využili to už deti? 

Niektorí, ktorí si už stretnutie zažili, prichádzajú na ďalšie stretnutie s otázkou, ktorej sa chcú venovať. Zatiaľ ich nie je veľa. Chce to čas, aby koučing spoznali a zažili, čo z neho môžu získať. A aj aby sa nehanbili. Na stránke Domina sú naše kontakty. Ak by niekto mal záujem o koučing (či už deti, rodičia alebo tréneri), stačí si vybrať kouča a ozvať sa mu. Stretnutie si dohodneme individuálne.

Vo všeobecnosti, aby sme neporušili dôvernosť rozhovorov, s akými starosťami a radosťami sa Vám zdôverujú?

Moja skúsenosť je, že najčastejšie hľadajú spôsoby ako sa zlepšovať, ako na sebe pracovať, ako sa zbaviť stresu na zápase alebo ako zladiť školu a futbal.

Čo ich trápi okrem futbalu? 

Väčšina z nich žije hlavne futbalom. Ostanem pri všeobecnej odpovedi – škola a vzťahy. 

A naopak, pomáha im kolektívny šport v prekonávaní nejakých problémov? 

Musím povedať, že mňa veľmi milo prekvapilo, čo všetko im šport dáva: cieľavedomosť, disciplínu, sebazaprenie, fungovanie v tíme a vo vzťahoch, organizovaní si svojich povinností. Samozrejme, že niekomu to ide lepšie a niekomu horšie. U väčšiny to však je téma, a to je dôležité.

V čom a ako sa chlapcom a dievčatám snažíte pomôcť?

V tom čo potrebujú. Oni sú tí, ktorí prinášajú témy. My im ich pomáhame akurát pomenovať.

Koľko koučov sa zapojilo do projektu? Predpokladám, že všetci na báze dobrovoľníctva….

Áno, všetci to robíme dobrovoľne, po práci. Je nás momentálne šesť.

Kto je vlastne „kouč“ a prípadne aký je rozdiel v porovnaní s prácou  psychológa?

Kouč je niekto, kto sprevádza koučovaného na jeho ceste objavovania, hľadania. Pomáha mu nachádzať cestu a riešenia v sebe samom. Koučing verí tomu, že tie najlepšie riešenia sa nachádzajú v nás samých. Potrebujeme ich však nájsť. Kouč nemusí byť psychológom, ich práca sa líši najmä v nástrojoch, ktoré používajú. Sú témy a otázky, ktoré nie sú v kompetencii kouča. Vtedy kouč odporúča koučovanému, aby kontaktoval psychológa alebo iného odborníka. Všetci kouči na Domine prešli koučovacím výcvikom. Máme certifikáty na to, aby sme koučing mohli robiť. 

V čom je dnešná doba resp. deti iné, že je dobré, že s nimi vedie rozhovor mentálny kouč?

Ani by som nepovedala, že v čom sú deti iné. Skôr je to o tom, že oni už túto možnosť majú. Tak prečo ju nevyužiť.