V našom areáli sa pohybuje veľké množstvo ľudí. Na niektorých častiach mali chodníky šírku iba 0,5 m. Chodník bol prakticky nepoužiteľný. Hráči pri pohybe museli využívať trávnaté plochy. V zlom počasí tak nosili smeti a hlinu na umelú trávu, čím ju ničili. Bolo nevyhnutné tento stav upraviť pre hráčov ale aj pre pohyb rodičov. Štartovacím balíkom bola podpora z MČ Ružinov 7 200,- eur. Chodník sme rozšírili spolu o 160 m2. Do chodníka sme položili aj kabeláž (elektrina, net, kamery, zvuk) pre budúcu tribúnu na hlavnú plochu.

Zadný vstup do SDM DOMINO bol v dezolátnom stave. Prístup pre veľké vozidlá či prípadný vstup sanitky bol komplikovaný. Rozhodli sme sa preto upraviť aj tento priestor. Rozloha upravenej plochy je 200 m2. Do budúcnosti by sme chceli na tomto priestore postaviť tribúnu pre stretnú umelú trávu.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom vďaka ktorým sme ušetrili 6000,- eur!

Celkové náklady chodník a zadný vstup 25 000,- eur :
–        2 000,- nové zábradlie
–        17 000,- výkopové práce, zámková dlažba a jej položenie
–        6 000,- brigádnická práca (odrezanie starej tribúny, maľovanie zábradlia, ostatné práce)

–        7 200,- eur grant MČ Ružinov
–  11 800,- eur Domino 
–        6 000,- brigádnická práca (odrezanie starej tribúny, maľovanie zábradlia, ostatné práce)