Životnosť povrchu umelej trávy je pri dobrej starostlivosti okolo 7 rokov. Naša umelá tráva na malom ihrisku z tohto pohľadu už nadsluhovala a bol najvyšší čas vymeniť povrch. Trávnaté vlákno bolo značne opotrebované a deti už miestami nebehali po tráve ale po makadame. Vďaka finančnej podpore mesta Bratislava sa nám to podarilo! Nešli by sme sami do takejto veľkej investícii. Najskôr sme vytrhali a odniesli preč dva staré povrchy. Spolu to bolo 50 ton. Dali sme firme vyrovnať podklad. Svojpomocne sme si vyčistili okolie od buriny a odniesli zvyšný granulát. Na ihrisko sa položil kvalitný umelý trávnatý koberec s vyšším vláknom. Povrch je tak oveľa bezpečnejší a pohyb na takomto ihrisku zdravší.

Ďakujeme dobrovoľníkom! Ušetrili sme si tam sumu 2000,-eur. Vďaka!

Celkové náklady 33 900,- eur :
–        30 400,- eur položenie trávy a granulátu
–        1 500,- eur úprava podložia
–        2 000,- eur brigádnická práca

–        25 000,- eur grant z mesto Bratislava
–        2 000,- eur brigádnická práca
–        6 900,- eur spoluúčasť SDM DOMINO