Na základe nových opatrení vzhľadom na situáciu COVID-19 platia na SDM DOMINO tieto nariadenia:

TRÉNINGY POČAS TÝŽDŇA
Tréningy zostávajú nezmenené čo sa týka vstupu rodičov do areálu SDM DOMINO. Môžete vstupovať do areálu. Odporúčame prítomnosť skrátiť iba na nevyhnutný čas. Pri vstupe použite alkoholovú dezinfekciu. 
V exteriéri platí povinnosť nosiť rúško ak ste bližšie pri inej osobe ako 2m. Hráči a tréneri počas tréningu nie sú povinní nosiť rúško. V šatniach a vnútorných priestoroch budovy sú všetci povinní nosiť rúško až do okamihu kedy opúšťajú vnútorné priestory. Rodičia do budovy môžu vstupovať iba v prípade ak potrebujú navštíviť toaletu a sú povinní po celý čas mať nasadené rúško. 

ZÁPASY 
Pred, počas a po zápase platí zákaz vstupu rodičov a fanúšikov do areálu SDM DOMINO. Deti môžete doviesť pred hlavný vchod a tam ich aj po zápase vyzdvihnúť. V prípade zápasu na VUT prosíme o nevstupovanie na plochu ihriska. Sledovanie zápasu z „chodníka“ je na vašom osobnom uvážení. 
V prípade pozitívneho testu alebo blízkeho kontaktu s osobou s pozitívnym testom na Covid-19 bezodkladne kontaktujte svojho trénera a ten následne odovzdá informáciu vedeniu klubu, ktoré rozhodne o ďalšom postupe.

Všetky pravidlá budeme priebežne upravovať na základe rozhodnutí príslušných orgánov resp. odporúčaní SFZ a BFZ. Platné od 1.10.