SDM Domino ďalej pokračuje v aktivitách, ktorých cieľom je vytvárať čo najkvalitnejšie prostredie pre futbalový aj osobnostný rozvoj našich futbalistov a futbalistiek. Začiatkom marca, tesne pred prijatím Korona opatrení, mal na Domine prednášku športový psychológ Adam Truhlář na tému: Ako funguje mozog dieťaťa v športe. Prednáška mala veľký úspech a preto sme sa rozhodli zavolať Adama ešte raz, aby sa jeho myšlienky a postrehy dostali aj k tým, ktorí prednášku nestihli a zároveň Adam rozprával aj o mnohých iných témach, ktoré by mali zaujímať každého rodiča a trénera. 

Čo sa vo videu dozviete:

Aké sú ciele a motivácie rodičov a aké detí v športe.
Ako atmosféra a prostredie ovplyvňujú či je dieťa odvážne alebo má strach.
Aký prístup by mal mať rodič pred, počas a po zápase.
Akým spôsobom u detí opravovať chyby.
Kedy a ako správne dieťa chváliť.
Ako sa vysporiadať so situáciou, keď rodič je príčinou stresu u mladého športovca.

Video vzniklo ako súčasť projektu Časopisu SDMD na ktorý sa môžete tešiť už čoskoro.

Kto je Mgr. Adam Truhlář: 

Športový psychológ, ktorý sa venuje rozvoju všestrannej motoriky detí. Vedie projekt modernizácie športového systému na SZĽH v oblasti športovo-psychologického vzdelávania rodičov a trénerov spolu s odborníkmi z Fínska, Kanady a ostatnými členmi expertnej skupiny. Vedecky spolupracuje s celosvetovou odbornou inštitúciou Exercise is Medicine.

Autor kníh: Športová psychológia pre hokejových rodičov, Športová psychológia pre hokejových trénerov, Mentálna sebaregulácia v kontexte športového výkonu, Vplyv prítomnosti situačných premenných v kontexte športového výkonu.

Viac o Adamovi:
http://adamtruhlar.com/
https://www.youtube.com/watch?v=UvX9HpAv6qA&ab_channel=ADAMTRUHLAR
https://www.instagram.com/adamtruhlar/

Pýtal sa Samuel Karas:
https://www.instagram.com/samuelkaras_/