Predstavujeme Vám novú spoluprácu nášho klubu SDM Domino s organizáciou Coerver® Coaching, ktorá nám umožňuje odborne vzdelávať našich trénerov, lepšie rozvíjať našich hráčov a omnoho viac.

Coerver® Coaching je svetovo najväčšou organizáciou zaoberajúcou sa rozvojom mládežníckeho futbalu, ktorá vychováva mladých hráčov už od roku 1984. V súčasnosti Coerver® Coaching pôsobí vo viac ako 43 krajinách a svoje uplatnenie našiel už aj na Slovensku. Coerver® Coaching je metóda učenia futbalových zručností vhodná pre hráčov rôznych schopností od 5 do 16 rokov, ktorá sa sústredí na vývoj individuálnych zručností a hry s malým počtom hráčov. Coerver® Coaching je schválený najlepšími federáciami, asociáciami a futbalovými expertmi.

Wiel Coerver (spoluzakladateľ Coerverovej metódy) tvrdil, že jeho poslaním je vychovávať hráčov predvádzajúcich na ihrisku svoju „osobitosť a jedinečnosť“. Pod pojmom „jedinečný hráč“ a „hráčska osobnosť“ mal na mysli hráča, ktorý vie prevziať kontrolu nad dianím na ihrisku, a to technicky, takticky, ale aj mentálne. Aby hráč mohol na ihrisku dominovať takticky aj mentálne, je potrebné, aby disponoval technickými zručnosťami. Preto sa Coerver® Coaching zameriava na tréning individuálnych technických zručností.

Hlavným cieľom Coerver® Coachingu je vychovať individuálne schopných, sebavedomých a kreatívnych hráčov. Coerver® Coaching sa snaží rozvíjať u hráčov férovosť a rešpekt ku všetkým, učiť hráčov vážiť si víťazstvá, ale nie viac ako charakter a športový výkon a docieliť, aby trénovanie bolo pre hráčov zábavou.

Coerver® programy sa zameriavajú na 5 charakteristických kvalít hráčov, tzv. 5 „S“:

 1. SKILL – zručnosť/technika
 2. SPEED – rýchlosť
 3. SENSE – vnímanie a rozhodovanie
 4. SPIRIT – charakter
 5. STRENGTH – sila

Coerver® Coaching ponúka:

 • AKADÉMIE: Junior Academy, Performance Academy
 • KEMPY: víkendové a prázdninové kempy, prímestské a pobytové kempy
 • TURNAJE: predprípravka (U6, U7), mladšia prípravka (U8, U9), staršia prípravka (U10, U11)
 • ROADSHOW: Coerver Roadshow play like the stars
 • KURZY PRE TRÉNEROV: Coerver INTRO, Špecializovaný kurz 1 v 1, Kurz 2 – Coerver asistent, Kurz 3 – Coerver tréner, Ukážkový tréning Coerver Coaching

Prínosy Coerver® Coachingu:

 • Pre hráčov: zlepšenie individuálnych schopností a zručností na akejkoľvek hernej pozícii, využívanie zručností najlepších hráčov sveta v svoj prospech, zvyšovanie rýchlosti pohybu s loptou aj bez nej.
 • Pre trénerov: nadobudnutie poznatkov o efektívnom trénovaní zručností, vytvorenie zábavných a náročných tréningov na celú sezónu, riešenie trénerských problémov.
 • Pre rodičov: získanie profesionálneho, bezpečného a zábavného prostredia pre Vaše dieťa, jasné zlepšenie v schopnostiach a zručnostiach Vášho dieťaťa, získanie najlepšej metódy na vyučovanie futbalu na svete.

Čo si o partnerstve s Coerverom myslí náš šéftréner Kevin Absolon?

1. Prečo sme si na spoluprácu vybrali práve Coerver?

„Vzdelávanie Coerver Coaching je vstupnou bránou pre väčšinu začínajúcich trénerov. Trénerom dokáže ponúknuť teoretický základ, ale aj priamo cvičenia z praxe pre efektívne vychovávanie futbalovej mládeže. Na druhú stranu si osobne myslím, že pokročilí tréneri si dokážu nájsť na školeniach zaujímavé informácie, ktoré môžu aplikovať vo svojom tréningovom procese. Sám som si prešiel všetkými kurzami Coerver coachingu a vždy odporúčam aj našim trénerom, aby ich absolvovali.“

2. Čo môžeme očakávať od spolupráce s Coerverom?

„Vďaka spolupráci s Coerverom zabezpečíme našim trénerom kvalitné kontinuálne vzdelávanie, na klubovej úrovni budeme využívať metodické materiály Coerveru, a zároveň ponúkneme našim hráčom, ale aj hráčom mimo klubu, vyskúšať si Coerver Akadémiu v našom areáli.“  

3. Ako uvidíme spoluprácu s Coerverom v praxi?

„Viaceré vyššie spomenuté benefity u nás už fungujú – snažíme sa pravidelne organizovať pre našich trénerov Coerver kurzy, zároveň sa snažíme aj princípy Coerveru preniesť do našej klubovej metodiky. Vďaka užšej spolupráci dokážeme tieto veci posunúť ešte na vyšší level. Najbližšia novinka bude Coerver akadémia, ktorá bude prebiehať od apríla do júna a môžu sa do nej prihlásiť hráči U6-U13.“