Od novej sezóny sú v našom klube SDM DOMINO hráči rozdelení na Akadémiu a Grassroots. Pre hráčov Akadémie je vytvorený tréningový proces, ktorý sa skladá z viacerých zložiek potrebných na zlepšovanie športového výkonu. V predchádzajúcom článku s názvom „Silový tréning ako súčasť tréningového procesu“sme si predstavili veľmi významnú časť tréningového procesu odpovedaním na 4 často kladené otázky:

 1. Prečo hráči nedosahujú rovnakú fyzickú výkonnosť ako hráči v zahraničí?
 2. Bude hráč, ktorý cvičí s činkami, veľký, pomalý a neobratný?
 3. Je silový tréning so záťažou pre mládež bezpečný?
 4. Môže mládež posilňovať s činkami alebo iba s vlastnou hmotnosťou?

Ak sa chceš dozvedieť o SILOVOM TRÉNINGU viac, prečítaj si článok.

Hráči Akadémie majú aktuálne k dispozícii tréningový priestor 120-180 minút organizovaný v blokoch, ktorý okrem silového tréningu zahŕňa taktiež:

 • štandardný tréning so svojím tímom,
 • prípravné zápasy medzi jednotlivými kategóriami,
 • tréningy s kondičným trénerom (silový tréning, rýchlostný tréning, technika behu),
 • spolupráca s fyzioterapeutom,
 • technické a technicko-taktické tréningy,
 • práca s videom (rozbor zápasov, analýza herných situácií),
 • rozšírené stretká, pohovory s trénermi, mentoring/mentálny coach.

Druhou časťou tréningového procesu, ktorú by sme Vám radi prestavili, sú VZÁJOMNÉ/PRÍPRAVNÉ ZÁPASY MEDZI JEDNOTLIVÝMI KATEGÓRIAMI.

V našom klube SDM DOMINO majú vzájomné zápasy zaradené do tréningového procesu hráči Akadémie od kategórie A11 vyššie. Niekedy sú však do zápasov zapojené aj Grassroots kategórie, prípadne aj mladšie kategórie (napr. formou turnaja, v rámci ktorého si proti sebe zahrajú viaceré družstvá).

Hráčom ponúkame 2 druhy vzájomných zápasov:

 1. Každý utorok hrajú hráči zápasy v rôznych formátoch:
  • počet hráčov: 6 na 6 alebo 8 na 8 
  • časové trvanie: cca 30 minút
  • plocha: menšia ako na klasickom zápase
  • súperiace kategórie: najšikovnejší hráči z mladšej kategórie hrajú proti hráčom zo staršej kategórie (napr. A14-lepší vs A15-slabší, A15-lepší vs A17 slabší)
 2. Každú stredu hrajú hráči zápasy v štandardných zápasových formátoch:
  • počet hráčov: 11 na 11, 7 na 7
  • časové trvanie: rovnaké ako pri klasickom zápase danej kategórie
  • plocha: rovnaká ako pri klasickom zápase danej kategórie
  • súperiace kategórie: štandardne A11 vs A12, A13 vs A14, A15 vs 17, (A19 vs muži – voliteľné). Samozrejme, môže dochádzať aj k posunom, aby si družstvá vymenili súperov: A19 vs A17, A15 vs A14, …

Vzájomné zápasy sú v našom klube SDM DOMINO od novej sezóny veľmi dobre rozbehnuté, avšak stále možno hľadáte odpoveď na otázku: „Čo je vlastne cieľom vzájomných zápasov?“ Vďaka vzájomným zápasom si hráči môžu zvýšiť zápasovú minutáž, keďže odohrajú okrem klasických zápasov aj ďalšie tréningové zápasy. Tréneri zase môžu vďaka vzájomným zápasom dať priestor na hru aj ostatným hráčom, ktorí možno do ligových zápasoch v rámci týždňa zapojení neboli.

Výhodou vzájomných zápasov je tiež istota pre trénerov, že budú mať na zápas v rámci tréningu dostatočný počet hráčov. Občas sa totiž stáva, že sa na tréning nedostaví viacero hráčov (napr. kvôli chorobe). Ak by hrali hráči zápasy len v rámci svojej kategórie, mohol by sa tréner dostať do situácie, že by nemal dostatok hráčov na tréningový zápas. Vzájomné zápasy tento problém vylučujú, pretože 2 kategórie dajú dokopy vždy dostatočný počet hráčov potrebných na zápas.

Častokrát sa stretávame aj s pochybnosťami, či majú vzájomné zápasy vôbec zmysel, keď je jedno družstvo evidentne silnejšie ako druhé. Je potrebné si uvedomiť, že pokrok robia hráči aj pri zápasoch, kde prehrajú 0:5, či vyhrajú 3:0. Dôležitá je rôznorodosť zápasov, ktorá poskytuje všetkým hráčom priestor na získavanie nových skúseností. Zároveň majú mladší hráči dobrú šancu učiť sa novým veciam od svojich starších spoluhráčov.

Vo všeobecnosti je odozva trénerov aj hráčov na vzájomné zápasy medzi jednotlivými kategóriami veľmi pozitívna. Tréneri sú radi, že majú k dispozícii veľkú plochu ihriska pre svojich hráčov a hráči sú vďační, že majú zápas navyše.

Na základe spomenutých informácií, neustáleho vzdelávania sa našich trénerov zodpovedných za nastavovanie tréningovej koncepcie a spolupráce s futbalovým klubom Sparta Praha sme sa rozhodli ZARADIŤ VZÁJOMNÉ ZÁPASY MEDZI KATEGÓRIAMI DO NÁŠHO TRÉNINGOVÉHO PROCESU.

Viac ohľadom VZÁJOMNÝCH ZÁPASOV MEDZI KATEGÓRIAMI nájdete na našich sociálnych sieťach: