Vedúci stavby Adrián Kostúr (firma TKB BUILDING, s. r. o.) nám prezradil, aká je na stavbe
„Dobudovanie šatní SDM Domino“ atmosféra a ďalšie zaujímavosti, o ktorých ste netušili.Ste najdôležitejšou osobou na stavbe. V čom spočívajú vaše každodenné povinnosti?

Ste najdôležitejšou osobou na stavbe. V čom spočívajú vaše každodenné povinnosti?

Na stavbe sa snažím byť každé ráno. Na mieste si dohodneme s kolegami a pracovníkmi logistiku, dodávky materiálov a nadväznosť prác. To je taký ranný rituál a potom pokračujem poobede, napríklad v pondelok máme kontrolné dni.

Koľko ľudí pracuje na dobudovaní šatní SDM Domino?
Na stavbe pracuje 6-8 kmeňových zamestnancov, plus máme rozsiahly počet subdodávateľov ako sú tesári, murári, elektrikári, vodári a ďalší. Máme veľmi dobrú partiu chlapov.

Darí sa vám plniť plán stavby? Ktorá časť si vyžaduje najviac pozornosti?
Harmonogram zatiaľ dodržujeme. Možno sme aj trocha v predstihu. Veľa závisí od počasia. Najväčšie komplikácie nám spôsobuje spájanie starej a novej stavby. Dôležité sú aj siete pod zemou. Chceme spraviť všetko dobre a precízne, takže sú miesta na ktorých sa niekedy trochu
viac zdržíme.

Koľko dní v týždni a koľko hodín denne pracujete na projekte SDM Domino?
Pracujeme od 6.30 do 17.00. Máme hodinovú obedovú prestávku. Pracujeme pritom od pondelka do soboty, takže sa snažíme využiť všetok čas, aby sme projekt dokončili podľa plánov.

Aká bola najväčšia komplikácia v realizácii tohto projektu?
Komplikáciou bolo, že sme pod starou budovou objavili masívne betónové základy a pri demontáži stropu boli objavené veľké spirolové panely, ktoré bolo dosť komplikované demontovať. Nepredpokladalo sa, že tam vôbec budú.

Aká je nálada na stavbe?
Máme tu dobrú atmosféru, na stavbe však musí byť nejaká disciplína aj kvôli bezpečnosti a nadväznosti prác. So saleziánmi máme dobrú spoluprácu, nemôžeme sa sťažovať. Rád pracujem na tomto projekte, pretože vidím v ňom obrovský význam.

Aké najväčšie plusy má podľa vás tento projekt?
Najväčší benefit je získanie priestoru šatní, sociálnych zariadení, klubových priestorov, posilňovne a videomiestnosti. Dôležitý je aj kultúrny priestor pre trénerov. Som veľmi rád, že futbalový klub napreduje a rozrastá sa. Hráči už naozaj akútne potrebovali tieto šatne, pretože na to množstvo hráčov bolo neúnosné, aby sa prezliekali v šiestich šatniach. Šatne sú dôležité nielen z hygienických dôvodov, ale aj z priestorových, pretože vytvárajú dôležitú súčasť všetkých príbehov jednotlivých skupín, ale aj jednotlivcov.

Čo by ste na záver zaželali SDM Domino?
Zaželal by som mu kvalitné personálne obsadenie, lebo takéto veľké kluby na tom stoja – na schopných ľuďoch. Momentálne nám chýba suma 310 000 a suma 300 000, ktorá nám bola sľúbená od sponzora Rudolfa Hrubého, ktorý žiaľ náhle zomrel. Preto Vás prosíme o podporu, aby stavba mohla byť úspešne dokončená.
Ak by ste chceli prispieť na dostavbu nových šatní, môžete tu: Nové šatne a zázemie futbalového klubu – Saleziánske dielo na Trnávke